معرفي پرسنل واحد پيشگيري و مراقبت بيماريها
 
 
 
 

سمت كارشناس مسئول  پيشگيري و مراقبت بيماريها

نام و نام خانوادگي:سيدمهدي حجتي

مدرك:كارشناس ارشد اپيدميولوژي

تلفن داخلي: 9530

مستقيم: 31629530

دورنگار : 05632900004

ايميل: hojati130@bums.ac.ir

 

 

 

 
  

سمتكارشناس مبارزه با بيماريها

نام و نام خانوادگي:مريم طاهري

مدرك:كارشناس بهداشت عمومي

تلفن داخلي: 9531

مستقيم: 31629531

دورنگار : 05632900004

ايميل: m.tahery@bums.ac.ir

 

 

 

 
   
  

سمتكاردان مبارزه با بيماريها

نام و نام خانوادگي:حامد فلاحتي

مدرك:كاردان مبارزه با بيماريها

تلفن داخلي: 9532

مستقيم: 31629532

دورنگار : 05632900004

ايميل: h.felahati@bums.ac.ir

 

 

 

 

 
   
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/13
تعداد بازدید:
3777
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.