۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
معرفي پرسنل مالي
تاریخ به روزرسانی: 1398/02/30
 
 
 
 

سمت:  مسئول واحد امو مالي

نام و نام خانوادگي: سليمان عابديني

مدرك:كارشناس حسابداري

تلفن داخلي: 9510

مستقيم: 31629510

دورنگار : 05632900004

ايميل: sabedini90@bums.ac.ir

 

 

 

 
  

سمتحقوق و دستمزد

نام و نام خانوادگي: محمدتقي ارغا

مدرك:كارشناس حسابداري

تلفن داخلي: 9511

مستقيم: 31629511

دورنگار : 05632900004

ايميل: m.argha@bums.ac.ir