۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت شبکه بهداشت و درمان سرایاننقشه سایت شبکه بهداشت و درمان سرایان
صفحه اصلي
درباره سرايان
ریاست شبکه
Collapse مرکز بهداشت شهرستانمرکز بهداشت شهرستان
Collapse واحد بهداشت محيط و حرفه ايواحد بهداشت محيط و حرفه اي
معرفي واحد بهداشت محيط و حرفه اي
شرح وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه اي
فرآيند ها
آيين نامه ها
منشور اخلاقي بازرسان
دستورالعمل ها
نظارت و كنترل آب و فاضلاب
بهداشت محيط بيمارستان
واحد آموزش سلامت 1
واحد بهداشت مدارس
واحد هماهنگي و گسترش
واحد بهداشت دهان و دندان
بهداشت روان
آزمایشگاه
واحد امور داروئي
امور رفاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي فني</span>واحدهاي فني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد مبارزه با بیماریها</span>واحد مبارزه با بیماریها
فراييند ها
آيين نامه ها
دانلود ها
مطالب آموزشی
Collapse واحد سلامت خانواده، جمعيت و مدارسواحد سلامت خانواده، جمعيت و مدارس
Collapse سلامت مادرانسلامت مادران
معرفي پرسنل واحد سلامت مادران
شرح وظايف واحد سلامت مادران
دستورالعمل
Collapse باروري سالمباروري سالم
معرفي پرسنل
شرح وظايف
دستورالعمل
چك ليست
مطالب آموزشي
Collapse سلامت كودكانسلامت كودكان
معرفي پرسنل
شرح وظايف
دستورالعمل
چك ليست
مطالب آموزشي
Collapse  نوجوانان و مدارس نوجوانان و مدارس
معرفي پرسنل
شرح وظايف
دستورالعمل
چك ليست
مطالب آموزشي
Collapse جوانانجوانان
معرفي پرسنل
شرح وظايف
دستورالعمل
چك ليست
مطالب آموزشي
Collapse ميانسالانميانسالان
معرفي پرسنل
شرح وظايف
دستورالعمل
چك ليست
مطالب آموزشي
Collapse سالمندانسالمندان
معرفي پرسنل
شرح وظايف
دستورالعمل
چك ليست
مطالب آموزشي
Collapse ستاد شبکه بهداشتستاد شبکه بهداشت
امور اداری
واحد آمار و رایانه
حسابداری
حراست
Collapse مراكز بهداشتي و درماني مراكز بهداشتي و درماني
مرکز بهداشتی امام زمان(عج)
مرکز بهداشتی و درمانی آیسک
مرکز بهداشتی و درمانی سه قلعه
مرکز بهداشتی و درمانی مصعبی
مركز فوريت هاي پزشكي شهرستان سرايان
شرح وظايف مركز فوريت هاي پزشكي
Collapse فرآيند هافرآيند ها
فرآيند هاي مركز بهداشت
تلفن های تماس
منشور اخلاقی کارکنان
دانلود مواد آموزشي
گزارش تصويري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده بهداشت سرايان</span>دانشكده بهداشت سرايان
دانشكده بهداشت سرايان
دانشكده بهداشت 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خيرين سلامت</span>خيرين سلامت
پروژه هاي عمراني پيش بيني شده
تجهيزات درماني مورد نياز
خيرين سلامت شهرستان سرايان - مبالغ 50 ميليون ريال به بالا
خيرين با مبالغ 50 ميليون ريال به بالا
روابط عمومی
بيماري هاري
خطرسنجي بيماريهاي قلبي
مطالب آموزشي سرطان
اموراداري
كارگزيني
نظام پزشكي
بهداشت محيط
معرفي بهداشت محيط
معرفي
دبيرخانه
معرفي دبيرخانه
انتقادات و پيشنهادات
شرح وظايف دبيرخانه
واكس
واكسيناسون
مالاريا
مالاريا 1
آسم
فرايند بهداشت محيط
امور مالي
حسابداري
معرفي پرسنل مالي
بهداشت روان
فرايندهاي بهداشت روان
روابط عمومي
تالاسمي
بهداشت مدارس
بهداشت خانواده
واحد سالمندان
عملكرد هفته سلامت
فرم هاي آماري
بهداشت محيط و حرفه اي
ابتكارات جامعه محور
معرفي پرسنل بهداشت محيط و حرفه اي
شرح وظايف بهداشت محيط
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
بهداشت
مطالب آموزشي
حراست
اورژانس
فرايندها اورژانس
فرايندهاي اورژانس
هماهنگي و گسترش
واحد هماهنگي و گسترش
امور پرستاري
شرح وظايف امور پرستاري
دستور العمل امور پرستاري
فرم هاي آماري امور پرستاري
چك ليست امور پرستاري
آمار و نيروي انساني
شرح وظايف نيروي انساني
دستورالعمل هاي نيروي انساني
سامانه آماري
فرم هاي آماري نيروي انساني
معرفي پرسنل امور پرستاري
چك ليست ها بهداشت محيط
ستادزي
سيب
بيماري
هپاتيت
فرايندهاي بهداشت محيط
چك ليست ها بهداشت محيط ذ
مطالب آموزشي قلب
ي
يك
سل
بيماري سل
پوكي استخوان
امور دارويي
پرسنل امور دارويي
شرح وظايف امور داروئي
بهداشت محيط 1
واحد سلامت محيط و كار
سامانه هاي وزارتي
شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي
ايدز
چك ليست هاي واحد بهداشت حرفه اي
دستور العمل هاي بهداشت حرفه اي
واحد سلامت ميانسالان و سالمندان
ماىران
پمفلت سرطان1
فيلم هاي آموزشي سرطان
هفته ملي سرطان
پمفلت
واحد باروري سالم
واحد مادران
شرح وظايف واحد مادران
واحد كودكان
واحد نوجوانان و مدارس
واحد جوانان
واحد ميانسالان
ميانسلان
سالمندان
سلامت كودكانخراسان جنوبي -سرايان-خيابان انتهاي خيابان انقلاب -خيابان آيت الله خالصي -مجموعه اداري شبكه بهداشت و درمان سرايان
تلفن: 32885595-056    دورنگار:   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal