پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 30 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول واحد سلامت خانواده و جمعيت
نام: زهرا
نام خانوادگی: دولت شناس
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9541
مستقیم: 31629541 دورنگار:

عنوان شغل: روابط عمومي
نام: زهره سادات
نام خانوادگی: طاجاني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9503
مستقیم: 31629503 دورنگار: 05632900004

عنوان شغل: معاون بهداشتي
نام: سيد مهدي
نام خانوادگی: حجتي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9530
مستقیم: 31629530 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد كارگزيني
نام: محبوبه
نام خانوادگی: حسن نيا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9515
مستقیم: 31626515 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد سلامت رواني اجتماعي و اعتياد
نام: مريم
نام خانوادگی: خزاعي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9535
مستقیم: 31629535 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد امور مالي
نام: سليمان
نام خانوادگی: عابديني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9510
مستقیم: 31629510 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد آموزش سلامت
نام: فاطمه
نام خانوادگی: فلاحتي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9525
مستقیم: 31629525 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد آمار و فناوري اطلاعات
نام: زينب سادات
نام خانوادگی: موسوي
مدرک تحصیلی: كارشناس تكنولوژي نرم افزار
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9554
مستقیم: 31629554 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول كميته رفاهي ورزشي
نام: احمد
نام خانوادگی: خسروي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9504
مستقیم: 31629504 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر رياست
نام: زينب
نام خانوادگی: رجبي مقدم
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9502
مستقیم: 31629502 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول حراست
نام: سيد رضا
نام خانوادگی: محمد پور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9522
مستقیم: 31629522 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت محيط
نام: جواد
نام خانوادگی: مفتح
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9536
مستقیم: 31629536 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور اداري
نام: سيد ابوالفضل
نام خانوادگی: ابراهيميان
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي
پست الکترونیک: ebrahemean@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 9505
مستقیم: 31629505 دورنگار:

عنوان شغل: كارگزيني
نام: زينب السادات
نام خانوادگی: اميرهاشمي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9517
مستقیم: 31629517 دورنگار:

عنوان شغل: كارگزيني
نام: مريم سادات
نام خانوادگی: هاشمي مقدم
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 9516
مستقیم: 31629516 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal