شبکه بهداشت و درمان سرایان

شبکه بهداشت و درمان سرایان

سرمایه های زندگی

سرمایه های زندگی

اخبار

1403/03/23 برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی

1403/03/23 سرپرست بیمارستان امام علی (ع) سرایان منصوب شد.

سرپرست بیمارستان امام علی (ع) سرایان منصوب شد.

سرپرست بیمارستان امام علی (ع) سرایان منصوب شد.

1403/03/22 سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی امام زمان (عج) سرایان منصوب شد.

سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی امام زمان (عج) سرایان منصوب شد.

سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی امام زمان (عج) سرایان منصوب شد.

1403/03/21 امور عمومی مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی سه قلعه منصوب شد.

امور عمومی مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی سه قلعه منصوب شد.

امور عمومی مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی سه قلعه منصوب شد.

1403/02/31  پیام تسلیت روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان در پی درگذشت شهادت گونه رئیس جمهور و همراهان گرامیشان

پیام تسلیت روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان در پی درگذشت شهادت گونه رئیس جمهور و همراهان گرامیشان

پیام تسلیت روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان در پی درگذشت شهادت گونه رئیس جمهور و همراهان گرامیشان

1403/02/30 کاشت نهال توسط فرزندان کارکنان شبکه بهداشت و درمان در روز ملی جمعیت

کاشت نهال توسط فرزندان کارکنان شبکه بهداشت و درمان در روز ملی جمعیت

کاشت نهال توسط فرزندان کارکنان شبکه بهداشت و درمان در روز ملی جمعیت

واحدها

بیمارستان امام علی (ع)

همایش ها

آرشیو
دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

کارگاه علمی - پژوهشی

دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

کارگاه علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

علمی - پژوهشی

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

معاونت تحقیقات و فناوری

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

علمی - پژوهشی

خدمات